Våra partners om jämställdhet i näringslivet

Per Ogunro
vd, SJR

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet? 

SJR har funnits i 25 år och arbetat med rekrytering och konsultverksamhet lika länge. Min bakgrund är att jag klassas som invandrare : Jag kom till Sverige när jag var sex år gammal och min Pappa är från Nigeria och Mamma var svensk. Mitt första riktiga arbete var i en svensk bank 1988. Mångfald var då inte naturligt  och jag förstod ganska snabbt att det skulle bli svårare för mig att göra karriär i banken en för en normalsvensk person. Många sade till mig att jag kommer få svårare att göra karriär, de jämförde mig med kvinnors situation i näringslivet. Jag arbetade 5 år i banken och lärde mig mycket om arbetslivet. När jag startade SJR såg jag möjligheter att förmedla personer till andra företag som normalt blev ratade till jobbintervjuer p.g.a. sitt utländska efternamn. I konsultverksamheten var det viktigare att få plats rätt person snabbt till företagen, etnicitet ,man, kvinna, ålder, kom i andra hand. Vilket gjorde att vi kunde placera många människor på arbetsmarknaden som normalt sett hade svårt att få arbete p.g.a. av sitt namn, kön, m.m. 

2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad? 

Rätt person till rätt plats, handlar inte alltid om att lika barn leka bäst. Det är viktigt att personkemin stämmer, men människor med andra bakgrunder, kulturer, kön,  kan tillföra nya infallsvinklar för att utveckla verksamheten vilket leder till att företaget blir mer starkt och lönsamt

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50? 

Medvetenheten om mångfald, könsfördelning, ökar inom näringslivet,  Jag vill utöka frågan till att även inkludera mångfald. När jag började arbeta i banken för 30 år sedan var jag en av de första med icke europeisk  bakgrund , sedan dess har mycket hänt . Det är idag naturligt att hitta människor med utländsk bakgrund, kvinnor m.m. i mellanchefs-positioner . Dessa personer kommer klättra uppåt i karriären. Detta är ytterst  en generationsfråga. Yngre människor som växer upp idag ser jämlikhet, mångfald som något naturligt, Min gissning är att det tar 25- 30 år för att se full jämlikhet i positioner som VDar m.m. Styrelse går snabbare då det inte är lika komplicerat.

Read more

Charlotte Krushage
Audi

Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet?

Vi har ett uttalat mål inom vår koncern att 2020 ha minst 30 % kvinnor på alla nivåer i organisationen och ser det som en affärsfråga och kopplar våra aktiviteter till målen. Vårt moderbolag AUDI AG har också en avdelning, Diversity Management, som ansvarar för mångfald ur ett större perspektiv. För att kunna rekrytera fler kvinnor och öka intresset för teknik ordnas bl.a. ”Girls for technology” och ”Girls Day” riktad till unga tjejer i skolåldern. Audi har både interna kvinnliga nätverk och deltar i externa nätverk för att öka rekryteringsbasen.

Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

Arbeta med det som en affärsfråga.  Dvs sätt mätbara mål, koppla aktiviteter till målen och följ upp dem. Säkerställ att det blir en ledningsfråga och inte en fråga som enbart kvinnor driver. Fråga kvinnorna som jobbar i företaget om vad som görs bra och vad som kan bli bättre. Prova omvänt mentorskap där yngre kvinnor i organisationen blir mentorer till männen i ledningsgruppen om det är en sned fördelning. Ta hjälp av någon som kan de här frågorna och den fakta som finns om ni inte själva har kompetensen. Genderfrågor är ett forskningsområde men reduceras lätt till en diskussion om allmän tyckande.

Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50?

Det är en väldigt svår fråga. Jag tror tyvärr att det kommer ta längre tid än önskvärt.

Read more

Håkan Buskhe
vd, SAAB

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet? 

För oss är det enkelt:  Företag tjänar på att ha en mångfald och ge kvinnor och män lika möjligheter. Vi har bedrivit ett fokuserat jämställdhetsarbete i många år. Vi insåg i ett tidigt skede att det har en positiv effekt på vår verksamhet och gör oss mycket mer lönsamma.En jämställd arbetsplats gynnar kreativitet och innovation. Det leder till utveckling och en framgångsrik verksamhet. Med vårt arbete hoppas jag att vi kan inspirera andra och bidra till ett mer jämställt näringsliv i Sverige och världen. 

2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

Att vara uthålliga! Att uppnå jämställdhet sker inte över en natt. Det är också viktigt att det finns ett stort engagemang och en efterfrågan från oss i ledningen. För oss har det varit en framgångsfaktor att sätta mål, genomföra aktiviteter och att ha en systematisk uppföljning. På 10 år har vi gått från 14 procent kvinnliga ledare till 30 procent. 

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50?

Det är svårt att ge en exakt tidpunkt, men det är vedertaget inom näringslivet att jämställdhet ger ökat resultat. Vilket innebär att för de kommande generationerna kommer det att vara självklart att det är kompetens och inte kön som är avgörande för att få en befattning.

Read more

Marina Åman
vice Ordförande, Unionen

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet?

För Unionen är det självklart att ha med jämställdhetsperspektivet i våra kollektivavtalsförhandlingar. Över 30 000 förtroendevalda deltar i arbetet med lönekartläggning på sina arbetsplatser. Opinionsbildning för ändrade attityder är helt avgörande för jämställdhet på riktigt. Unionen delar varje år ut ett jämställdhetspris med tre kategorier; Guldnappen (föräldravänligt arbetsliv), Guldstegen (jämställt ledarskap) och Guldpengen (jämställda löner). 

2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

Ett tydligt ställningstagande från ledningen och tydliga riktlinjer som efterlevs i hela organisationen är något som verkligen gör skillnad. Säkerställ att kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter till både kompetensutveckling och talangprogram. Ta lönekartläggning på allvar. Sluta tillåta ursäkter! Jämställdhet handlar om attityder, normer och om att ifrågasätta invanda arbetssätt. Här har vi alla ett ansvar och en möjlighet att bidra till förändring, både som individer och som organisationer. 

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50? 

Utvecklingen av antalet kvinnor som är vd:ar för börsnoterade bolag går åt rätt håll. Man skulle till och med kunna prata om ett genombrott – även om det finns en lång väg kvar till 50/50. Om den nuvarande takten håller i sig skulle jag gissa att vi når 50/50 lagom till 2030.

Read more

Anna Bromberg och Elin Forsberg
Grundare och ägare, Galleri Glas

  1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet?

     Galleri Glas bedrivs av två kvinnliga entreprenörer, 28 och 49 år.Vi är modiga och visar         att även kvinnor vågar ta risker och bryta ny mark.För att överleva måste vi vara               fokuserade, snabb­fotade och effektiva, egenskaper som ofta tillskrivs män. Vi gör vad vi kan för att lyfta fram kvinnliga konstnärer, gärna unga.

        2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

  • Att man är passionsdriven. Att vara ärlig och transparent kring det som måste förbättras, och sedan vara beredd att jobba kompromisslöst för att genomföra det. Beslutar man sig för att fokusera på jämställdhet, och kommunicerar man värderingar såsom likvärdighet oavsett genus, ålder, ursprung etc, så skall man också i handling göra vad som krävs för att efterleva värderingarna i vardagen.

  • 3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50?
  • Jag tror att det kommer att ta ca 20 år om det fortsätter att växa i tangentens riktning, alltså om dagens utvecklingstakt fortsätter. Förhoppningsvis kan förebilder och opinionen putta kurvan uppåt. Då når vi dit snabbare.

Read more

Lina Friberg
Grundare och designer, Blackstone

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet? 

Mina smycken står för *kvinnans kraft* så det är en stor del av bolagets association. Jag ville att man skulle kunna bära smycken som visar stolthet utan att för den sakens skull kännas krystat och påtvingat. SHE-kollektionen låter kunderna signalera ett tydligt budskap som hyllar kvinnan samtidigt som det blir ett vackert tillskott till din look - oavsett om det är till vardags eller till fest. 

2.Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

Våga mer. Det finns mycket man kan göra om man verkligen menar det. Det enda som står i vägen är beslutet. 

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50? 

Hoppas på snart men svårt att spekulera hur snabbt det går. Jag tror att det redan sker mycket för att komma upp från den skeva siffran vi har idag och känner att kvinnor generellt sett vågar ta för sig mer.

Read more

Lena Ahlström
vd & grundare, Ledarstudion

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet?

Min övertygelse är att människors kommunikationsförmåga är helt avgörande för att skapajämställdhet i näringslivet.Kvinnor och män behöver utveckla sin förmåga att förstå vem de är, hur de positionerar sigoch vilken profil omvärlden tillskriver dem.Allt handlar om att det är människor som möts och utvecklar relationer – människor mederfarenheter och kunskaper, tankar, känslor, beteenden och värderingar.Ledarstudion erbjuder en unik form av personlig utveckling genom vårt koncept UFT®Utforskande kommunikationsträning.

2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad?

Vill ni skapa en stark företagskultur med ledare och medarbetare som kan visa vägen utan att stå i vägen?Ledaren är den viktigaste kulturbäraren och står alltid på en scen! På sättet hen uttrycker, beter sig, manar till handling och uppfattas avgör helt organisationens framgång.Synligheten är underskattad och nyckeln till en bra arbetsmiljö. Storartade ledare bygger en kultur som analyserar och fattar kloka beslut samt bygger en atmosfär som är inspirerande, ansvarstagande, kreativ och utvecklande. Stärk er kultur genom att människor kommunicerar bättre. Då vinner organisationen allt och kan lyfta fler kvinnor!

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50?

En gissning är att det kan ta 10 år till. Men när det blir fler kvinnor på ledande befattningar kommer det att gå snabbt för nya kvinnor kommer att rekryteras av andra kvinnor.Näringslivet kommer att vara mer mottagligt för fler mjuka värden, där värderingar och intuition kan överglänsa rationella beslut byggda på fakta. Något jag ser vara kvinnors styrka.

Read more

Katharina Döberl
vd, Anton Alice

1. Hur gör ditt företag skillnad när det kommer till jämställdhet i näringslivet? 

Vi tror att förutsättningar för jämställdhet skapas i gränslandet mellan arbete och privatliv. Det måste därför finnas en kultur och acceptans för att både män och kvinnor hämtar på dagis och vabbar. Därför uppmanar vi både män och kvinnor att dela föräldraledighet så lika som möjligt. Det är först när papporna tar lika stort ansvar för barnen som mammorna gör, som utrymme skapas för kvinnor att också göra karriär.   

 2. Vad är ditt tips/råd till andra företag som vill göra skillnad? 

 En bra rekrytering är A-O. Bortförklaringar som ”tyvärr fanns det få kvalificerade kvinnliga kandidater” ska inte accepteras.     

3. Idag är fördelningen 90/10 mellan andelen män och kvinnor som är vd:ar på börsen. När tror du att fördelningen blir 50/50? 

 När dagens duktiga unga tjejer har lämnat skolor och universitet med högre betyg än sina manliga studenter, kommer jämställdheten i näringslivet tar fart på riktigt. Dessa tjejer är ambitiösa, duktiga, sociala och har mycket driv. Vi kommer se ett tydligt skifte 2040.

Read more